HAVGAP

trykt på aluminiumsplate - 30 eksemplar av kvart bilete.