Digitale Biennale 2020 - utstilling for NFUK sine medlemar

 

Fotografiet "Lengt" er representert her - 17.10. til 31.12.2020

PRESSEMELDING:

Den tradisjonsrike Årsutstillingen til Norsk Forening for Uavhengige Kunstnere blir i år en digital og nettbasert utstilling. Dermed kan alle som ønsker det, uavhengig av hvor de bor, få muligheten til å se en stor juryert kollektivutstilling med kunstnere fra hele landet.
Totalt 230 verk var gjenstand for vurdering og 98 arbeider slapp til slutt gjennom juryens nåløye. De antatte verkene representerer rundt 30 prosent av NFUKs medlemsmasse og viser bredden i foreningens kunstuttrykk.
NFUKs Digitale Biennale vil være åpen for publikum fra lørdag 17. oktober kl 12:00. Visningen finner sted på www.webutstillingen.no og vil være tilgjengelig til 31. desember 2020.
 
NFUK er en landsdekkende forening som har bestått i 27 år og som har rundt 260 medlemmer. Foreningen er en ikke-kommersiell, medlemsdrevet organisasjon for alle aktive, visuelle kunstnere uavhengig av kunstnerisk retning eller bakgrunn. Foreningen har til formål å skape samarbeid innenfor et bildende kunstnermiljø og arbeide for medlemmenes kunstfaglige interesser og mangfold. Et medlemskap i NFUK betyr godkjenning utelukkende på grunnlag av kunstnerisk kvalitet, der opptak skjer gjennom vurdering av en fagjury. Landsutstillingene juryeres også av en fagjury.

Norsk Forening for Uavhengige Kunstnere (NFUK)
 v/styreleder Siri Anette Berge Syvaldsen,

mobil 97957991 - se også www.nfuk.no