Her kan du sjå to av mine nyaste fraktalar, "Heimkomsten" og "Korridoren".

 

PRESSEMELDING


Årets utvalgte kunstnere fra Norsk Forening for Uavhengige Kunstnere stiller ut sine verk på Vestfossen Kunstlaboratorium fra 9. til 24. oktober 2021. Både Utstillingshallen og Galleri Star benyttes til å vise de 76 verkene som årets fagjury valgte ut blant 285 innsendte arbeider fra hele landet. Det er en spennende og mangfoldig utstilling, som viser foreningens bredde i kunstnerisk utrykk og stil.


Norsk Forening for Uavhengige Kunstneres Årsutstilling vises i Utstillingshallen og Galleri Star på Vestfossen Kunstlaboratorium fra 9. til 24. oktober. Det blir presentasjon av utvalgte verk ved Thomas Wilhelmsen og musikalske innslag på åpningen lørdag 9. oktober kl. 14.00.


Utstillingens fagjury har bestått av de eksterne kunstnerne Henriette Sonne og Mari Krokann Berge fra NBK, samt Else Gjerdrum fra NFUK. Kurator er Henriette Sonne. Nåløyet var trangt også denne gangen. Av de 115 medlemmene som sendte inn arbeider til vurdering, er 51 tilbudt representasjon på utstillingen. Utstillingen viser bredden av medlemmenes teknikker og stil. Det vil bli trykket en utstillingskatalog med alle juryerte arbeider. Alle verk er av nyere dato og blir for første gang utstilt i NFUK sammenheng.


NFUK Norsk Forening for Uavhengige Kunstnere (NFUK) er en ikke-kommersiell, medlemsdrevet organisasjon for aktive, visuelle kunstnere uavhengig av kunstnerisk retning eller bakgrunn. Foreningen er landsdekkende med regionale grupper og består av over 250 medlemmer. Det er medlemsopptak i foreningen to ganger i året. Opptak avgjøres av en fagjury gjennom en kunstfaglig vurdering av innsendte arbeider. NFUK er et samlende forum som arbeider for å ivareta medlemmenes kunstfaglige og sosiale interesser. NFUK arrangerer årlig landsutstillinger. Landsutstillingene juryeres av en fagjury og kurateres i utstillingslokalet av en kurator.


Norsk Forening for Uavhengige Kunstnere (NFUK) v/styreleder Siri Anette Berge Syvaldsen, mobil 97957991, sasyvalds@gmail.com   Se også www.nfuk.no